×
Menu

Association of
Somatic Experiencing Practitioners
in Ireland

Find an SE™ Practitioner

Search by postcode

Or search by county

FÚINN

CAD É TAIRSEACH?

Cumann Náisiúnta na gCleachtóirí SE™ in Éirinn

Fóireann an téarma álainn, tairseach, dúinn sa Chumann seo mar go gceanglaíonn sé an cineál oibre a dhéanaimid tríd an Aireachtáil Sómatach le coincheapa domhain, rúndiamhara na tairsí. Is ionann tairseach agus bealach tríd rud éigin, teorainn éigin, nó poitéinseal. Cé gur ainmfhocal atá ann, tuigeann éinne a bhfuil Gaeilge aici/aige, saibhreas na brí atá folaithe sa téarma céanna, a spreagann coincheapa a bhaineann le bheith ag bogadh .i. thar agus tríd rud éigin, leis an cheangal a bhíonn idir dhá rud – an áit sin idir dhá áit, spás tairseachúil, más mian leat. Bogaimid thar an tairseach. Is tríd an phróiséas sin a osclaítear spás nua, spás atá fós le nochtadh, le cruthú, spás candamach. Agus ar ndóigh, cén dóigh a mbeannaímid de dhuine nuair a thagann sé/sí chugainn thar an tairseach isteach ag an phointe sin agus iad ag cur cos thar leac an dorais? “‘Sé do bheatha!” Nach álainn an ceiliúradh ar do bheatha é sin!

Cumann Náisiúnta na gCleachtóirí SE™ in Éirinn is ea Tairseach, cumann atá riartha ag baill an Chumainn féin. Bunaíodh Tairseach i mí Dheireadh Fómhair 2017 le tacaíocht a thabhairt do Chleachtóirí san Aireachtáil Sómatach (SE™) in Éirinn i bhforbairt ghairmiúil leanúnach. Tá meascán de bhaill atá cáilithe agus atá fós i mbun traenála san Aireachtáil Sómatach (SE™) sa Chumann seo.

Tá sé mar aidhm ag Tairseach pobal a chruthú do chleachtóirí san Aireachtáil Sómatach (SE™). Feidhmíonn an suíomh seo mar áit teagmhála dóibh siúd a bhfuil spéis acu níos mó a fháil amach faoin Aireachtáil Sómatach (SE™), nó le teacht ar chleachtóir ina gceantar féin in Éirinn.

Tá Cumann s’againn aitheanta ag an Cumann Eorpach san Aireachtáil Sómatach (SE™), EASE (the European Association for Somatic Experiencing™). Aithníonn siad muid mar an eagraíocht tacaíochta náisiúnta do chleachtóirí san Aireachtáil Sómatach in Éirinn.

Tá Tairseach ceangailte le Ireland Somatic Experiencing™(ISE) a bunaíodh in 2012, eagraíocht atá mar bhall d’EASE fosta agus a aithnítear mar an eagraíocht traenála do chleachtóirí san Aireachtáil Sómatach in Éirinn.

Find an SE Practitioner

Find an SE™ Practitioner

Search by postcode

Or search by county

Latest News

Deepening our practice of therapeutic touch

Tairseach held two cafés devoted to approaches to touch: Stephen Terrell's Transforming Touch and Aline LaPierre's Neuro-Affective Touch.

22 Apr 2024

Somatic work takes many forms

Martin Schlozer from Switzerland, who trained with ISE 2013-15, shows his integration of Feldenkrais and SE.

20 May 2023

Tairseach enshrines Human Rights in its Constitution

At its fourth AGM and Community Day in February 2022, Tairseach voted to include Human Rights as a guiding framework.

20 Feb 2022