×
Menu

Association of
Somatic Experiencing Practitioners
in Ireland

Find an SE™ Practitioner

Search by postcode

Or search by county

FÚINN

CAD É TAIRSEACH?

Cumann Náisiúnta na gCleachtóirí SE™ in Éirinn

Fóireann an téarma álainn, tairseach, dúinn sa Chumann seo mar go gceanglaíonn sé an cineál oibre a dhéanaimid tríd an Aireachtáil Sómatach le coincheapa domhain, rúndiamhara na tairsí. Is ionann tairseach agus bealach tríd rud éigin, teorainn éigin, nó poitéinseal. Cé gur ainmfhocal atá ann, tuigeann éinne a bhfuil Gaeilge aici/aige, saibhreas na brí atá folaithe sa téarma céanna, a spreagann coincheapa a bhaineann le bheith ag bogadh .i. thar agus tríd rud éigin, leis an cheangal a bhíonn idir dhá rud – an áit sin idir dhá áit, spás tairseachúil, más mian leat. Bogaimid thar an tairseach. Is tríd an phróiséas sin a osclaítear spás nua, spás atá fós le nochtadh, le cruthú, spás candamach. Agus ar ndóigh, cén dóigh a mbeannaímid de dhuine nuair a thagann sé/sí chugainn thar an tairseach isteach ag an phointe sin agus iad ag cur cos thar leac an dorais? “‘Sé do bheatha!” Nach álainn an ceiliúradh ar do bheatha é sin!

Cumann Náisiúnta na gCleachtóirí SE™ in Éirinn is ea Tairseach, cumann atá riartha ag baill an Chumainn féin. Bunaíodh Tairseach i mí Dheireadh Fómhair 2017 le tacaíocht a thabhairt do Chleachtóirí san Aireachtáil Sómatach (SE™) in Éirinn i bhforbairt ghairmiúil leanúnach. Tá meascán de bhaill atá cáilithe agus atá fós i mbun traenála san Aireachtáil Sómatach (SE™) sa Chumann seo.

Tá sé mar aidhm ag Tairseach pobal a chruthú do chleachtóirí san Aireachtáil Sómatach (SE™). Feidhmíonn an suíomh seo mar áit teagmhála dóibh siúd a bhfuil spéis acu níos mó a fháil amach faoin Aireachtáil Sómatach (SE™), nó le teacht ar chleachtóir ina gceantar féin in Éirinn.

Tá Cumann s’againn aitheanta ag an Cumann Eorpach san Aireachtáil Sómatach (SE™), EASE (the European Association for Somatic Experiencing™). Aithníonn siad muid mar an eagraíocht tacaíochta náisiúnta do chleachtóirí san Aireachtáil Sómatach in Éirinn.

Tá Tairseach ceangailte le Ireland Somatic Experiencing™(ISE) a bunaíodh in 2012, eagraíocht atá mar bhall d’EASE fosta agus a aithnítear mar an eagraíocht traenála do chleachtóirí san Aireachtáil Sómatach in Éirinn.

Find an SE Practitioner

Find an SE™ Practitioner

Search by postcode

Or search by county

Latest News

First ever Tairseach Café!

The first ever Tairseach Café will open its virtual doors to our members on 2 February 2021 at 19:00 GMT.

02 Feb 2021

Third AGM and Community Day

On 7 November, our members and SEP colleagues assembled online to discuss Tairseach business, meet colleagues and experience two workshops on breath, movement and voice.

07 Nov 2020

Dublin CPD Day

Tairseach members and SEPs met for a day to discuss the politics of trauma work in Ireland, following up on the January 2019 presentation by Bríd Keenan on 'Speaking Out, Staying Silent'.

14 Sep 2019